ประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดในหลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 (ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด)

ประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี เรื่องการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดในหลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว13ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 (ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด)


DOWNLOAD

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KUTCUDON

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ